Ingeland: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Ingeland Iedere Nederlander is ingeland van een waterschap of een hoogheemraadschap. Eigenlijk kan de betekenis van ingeland nog het beste opgevat worden als geregist...')
 
Regel 2: Regel 2:
  
 
Iedere Nederlander is ingeland van een waterschap of een hoogheemraadschap. Eigenlijk kan de betekenis van ingeland nog het beste opgevat worden als geregistreerd bij, en in Friesland is dat het Wetterskip Fryslân.  
 
Iedere Nederlander is ingeland van een waterschap of een hoogheemraadschap. Eigenlijk kan de betekenis van ingeland nog het beste opgevat worden als geregistreerd bij, en in Friesland is dat het Wetterskip Fryslân.  
 +
Iemand die in Friesland woont en bezittingen heeft buiten het werkgebied van het Wetterskip is voor dat bezit ook ingeland van een ander waterschap.
 +
Bijvoorbeeld: er woont iemand in Zuidwolde (Dr), en een perceel grond heeft in de Weerribben dan is betrokkene ingezetene van het waterschap en van het waterschap Groot Salland.
 
Er bestaan twee categorieën: gebouwd en ongebouwd. De gebouwde is iedereen die een huis heeft, ongebouwd is bijvoorbeeld de agrariër met een akker en of weiland.
 
Er bestaan twee categorieën: gebouwd en ongebouwd. De gebouwde is iedereen die een huis heeft, ongebouwd is bijvoorbeeld de agrariër met een akker en of weiland.
  

Versie van 18 sep 2013 om 20:22

Ingeland

Iedere Nederlander is ingeland van een waterschap of een hoogheemraadschap. Eigenlijk kan de betekenis van ingeland nog het beste opgevat worden als geregistreerd bij, en in Friesland is dat het Wetterskip Fryslân. Iemand die in Friesland woont en bezittingen heeft buiten het werkgebied van het Wetterskip is voor dat bezit ook ingeland van een ander waterschap. Bijvoorbeeld: er woont iemand in Zuidwolde (Dr), en een perceel grond heeft in de Weerribben dan is betrokkene ingezetene van het waterschap en van het waterschap Groot Salland. Er bestaan twee categorieën: gebouwd en ongebouwd. De gebouwde is iedereen die een huis heeft, ongebouwd is bijvoorbeeld de agrariër met een akker en of weiland.

In het verleden kwam het voor dat sommige bewoners van huis of woonboot geen ingeland waren omdat het huis ,,buitendijks" staat. Het waterschap of hoogheemraadschap heeft dan ook geen dijk te onderhouden om het huis tegen een mogelijke overstroming te beschermen.

Ingeland zijn betekent ook belastingplichtig zijn. Als overheidsorgaan, dat op gelijke hoogte staat als de gemeente, mag een waterschap of hoogheemraadschap belasting heffen.

De ingeland heeft dan op zijn beurt weer kiesrecht voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur kiest dan weer een dagelijks bestuur. Sinds enkele jaren heeft de politiek zijn intrede gedaan binnen het bestuur en wordt er basis van lijsten gekozen, de meeste kandidaten zijn verbonden aan een politieke partij. Omdat de opkomst bij deze bestuursverkiezing al jarenlang uitzonderlijk laag is, is de vraag hoe lang de ingeland het bestuur nog kan kiezen. Het alternatief kan zijn dat de verkiezing overgelaten wordt aan de gemeenteraad.

Als dat gaat gebeuren is er sprake van een getrapte verkiezing. De stemgerechtigde inwoner kiest de gemeenteraad van zijn/ haar gemeente en vervolgens kiest de gemeenteraad, en in de praktijk zullen dit de gemeenteraden zijn van alle gemeenten die in het werkgebied van een waterschap liggen, het algemeen bestuur.

De stemgerechtigde ingeland heeft naast actief ook passief kiesrecht. Evenals lid voor de gemeenteraad kan iemand zich kandidaat stellen voor een bestuurszetel.