Index

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een voorzet voor een structuur waarbij pagina's gegroepeerd worden op onderwerp.UNESCO Werelderfgoed

Cultuur: Waarom staan wij op de Wereld-erfgoedlijst van UNESCO?


Waterbeheer

watermanagement, “NL onder de waterspiegel”, Waterbeheer, Nederland-waterland / historie, Woudagemaal als boezemgemaal, het werk van een waterschap in dit geval Wetterskip Fryslân, enkele begrippen zoals: Wat is een boezem?, NAP, enz. De topografie van Friesland en het waterbeheer in onze provincie (Reliëftafel)


Voorgeschiedenis bemaling Frieslands boezem

Binnen dit onderwerp; waarom stoomgemaal nodig, lauwerzee commissie, voorontwerpen en dergelijke.


Locatie van het gemaal


Het gemaal bouwkundig

Waarom ziet het gemaal er zo uit als het eruit ziet? (Architectuur: Rationalisme, voorloper Amsterdamse School). Hoofdgebouwen, bijgebouwen


Het gemaal waterbouwkundig


Het gemaal, werking algemeen

Binnen dit onderwerp; water/stoom cyclus, waterreiniging en dergelijke. Techniek in combinatie met natuurkunde: Wat is stoom? Hoe maken we het? Hoe gebruiken we het?


Techniek in ketelhuis en rookgasafvoer

Binnen dit onderwerp; oude ketels, nieuwe ketels, ketelvoedingswaterpompen, lucht ventilatoren en dergelijke.Techniek in de machinehal

Binnen dit onderwerp; hoofdstoommachines, bemalingspompen, condensatie inrichting, vacuüm systeem en dergelijke.


Het gemaal in bedrijf

Binnen dit onderwerp; kolenstook, opstarten gemaal, onderhoud en dergelijke.


Overig


Nieuw