Index: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
(Het gemaal in bedrijf)
Regel 1: Regel 1:
 
Dit is een voorzet voor een structuur waarbij pagina's gegroepeerd worden op onderwerp.
 
Dit is een voorzet voor een structuur waarbij pagina's gegroepeerd worden op onderwerp.
  
<br>
+
 
 
__TOC__
 
__TOC__
  
<br>
+
 
== '''Voorgeschiedenis''' ==
+
== '''UNESCO Werelderfgoed''' ==
 +
Cultuur: Waarom staan wij op de Wereld-erfgoedlijst van UNESCO?
 +
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 +
* [[UNESCO gerelateerde sites]]
 +
* [[Unesco Wereld Erfgoed]]
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
== '''Waterbeheer''' ==
 +
watermanagement, “NL onder de waterspiegel”, Waterbeheer, Nederland-waterland / historie, Woudagemaal als boezemgemaal, het werk van een waterschap in dit geval Wetterskip Fryslân, enkele begrippen zoals: Wat is een boezem?, NAP, enz. De topografie van Friesland en het waterbeheer in onze provincie (Reliëftafel)
 +
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 +
* [[Afsluitdijk]]
 +
* [[Bemalingspompen]]
 +
* [[Bodemdaling]]
 +
* [[Boezem]]
 +
* [[Boezemgemaal]]
 +
* [[Boezempeil]]
 +
* [[Centrifugaalpomp]]
 +
* [[Cruquius]]
 +
* [[De Tuut]]
 +
* [[De Waterwolf]]
 +
* [[Dijkbeheer]]
 +
* [[Dijkgraaf]]
 +
* [[Dokkumer Nieuwe Zijlen]]
 +
* [[Dokkumergrootdiep]]
 +
* [[Flevoland]]
 +
* [[Flevomeer]]
 +
* [[Friese boezem]]
 +
* [[Friese stoomgemalen]]
 +
* [[Fryslân]]
 +
* [[gemaal]]
 +
* [[Gemeentelijke herindeling]]
 +
* [[Getrapte bemaling]]
 +
* [[Groningse boezem]]
 +
* [[Haarlemmermeer]]
 +
* [[Haarlemmermeerpolder]]
 +
* [[Hanze]]
 +
* [[Harlingen]]
 +
* [[Holland]]
 +
* [[IJssel]]
 +
* [[IJsselmeer]]
 +
* [[Ingeland]]
 +
* [[Inlaatsluis]]
 +
* [[Ir.D.F. Woudagemaal]]
 +
* [[Ir. D.F.Woudagemaal]]
 +
* [[Ir. D.F. Woudagemaal]]
 +
* [[Inlaten van IJsselmeerwater]]
 +
* [[J.L. Hooglandgemaal]]
 +
* [[Kampen]]
 +
* [[Ketelmeer]]
 +
* [[Lauwersmeer]]
 +
* [[Lauwersmeer in breed perspectief]]
 +
* [[Lauwersoog]]
 +
* [[Lauwerszee]]
 +
* [[Lemmer]]
 +
* [[Molengang]]
 +
* [[Molenviergang bij Aarlanderveen]]
 +
* [[Natuurlijke lozing]]
 +
* [[Nederland]]
 +
* [[Noord-Holland]]
 +
* [[Noordoostpolder]]
 +
* [[Noordzee]]
 +
* [[Noordzeekanaal]]
 +
* [[Normaal Amsterdams Peil]]
 +
* [[Oostmahorn]]
 +
* [[Opvoerwerktuig]]
 +
* [[Opvoerwerktuigen 1]]
 +
* [[Opvoerwerktuigen 2]]
 +
* [[Opvoerwerktuigen 3]]
 +
* [[Peilbeheer van de Friese boezem in relatie tot ecosysteem- en waterkwaliteit in historisch perspectief]]
 +
* [[Peilglazen]]
 +
* [[Peilschaal]]
 +
* [[Polder]]
 +
* [[Poldergemaal]]
 +
* [[Poldermolen]]
 +
* [[Polderpeil]]
 +
* [[Prinses Margrietkanaal]]
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
== '''Voorgeschiedenis bemaling Frieslands boezem''' ==
 
Binnen dit onderwerp; waarom stoomgemaal nodig, lauwerzee commissie, voorontwerpen en dergelijke.
 
Binnen dit onderwerp; waarom stoomgemaal nodig, lauwerzee commissie, voorontwerpen en dergelijke.
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
* [[Prof ir J. C. Dijxhoorn]]
 
* [[Prof ir J. C. Dijxhoorn]]
 +
* [[Machinefabriek Jaffa]]
 +
* [[Ir D.F. Wouda]]
 
* [[Ir. D.F. Wouda]]
 
* [[Ir. D.F. Wouda]]
 
</div>
 
</div>
  
<br>
+
 
== '''Locatie''' ==
+
== '''Locatie van het gemaal''' ==
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 +
* [[Baken voor de scheepvaart]]
 
* [[Keuze locatie]]
 
* [[Keuze locatie]]
* [[Ligging aan Zuiderzee]]
 
 
* [[Ligging aan IJsselmeer]]
 
* [[Ligging aan IJsselmeer]]
* [[Baken voor de scheepvaart]]
+
* [[Ligging aan Zuiderzee]]
 
</div>
 
</div>
  
<br>
+
 
== '''Bouwkundig''' ==
+
== '''Het gemaal bouwkundig''' ==
 +
Waarom ziet het gemaal er zo uit als het eruit ziet? (Architectuur: Rationalisme, voorloper Amsterdamse School). Hoofdgebouwen, bijgebouwen
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Ontwerp en inrichting gebouw]]
+
Amsterdamse School
 
* [[Amsterdamse School]]
 
* [[Amsterdamse School]]
 
* [[‎Bouw van het stoomgemaal]]
 
* [[‎Bouw van het stoomgemaal]]
* [[Fundatie]]
 
* [[Fundering]]
 
 
* [[Bouwstijlen in Nederland]]
 
* [[Bouwstijlen in Nederland]]
 
* [[Bouwwijze en inrichting]]
 
* [[Bouwwijze en inrichting]]
 +
* [[Directiekeet]]
 +
* [[Fundatie]]
 +
* [[Fundering]]
 +
* [[Kolenloods]]
 +
* [[Ontwerp en inrichting gebouw]]
 
</div>
 
</div>
  
<br>
 
  
== '''Waterbouwkundig''' ==
+
== '''Het gemaal waterbouwkundig''' ==
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 +
* [[Peilschaal]]
 +
* [[Stroomkanaal]]
 
* [[Vloeddeuren]]
 
* [[Vloeddeuren]]
* [[Stroomkanaal]]
 
* [[Peilschaal]]
 
 
</div>
 
</div>
  
<br>
+
 
== '''Werking algemeen''' ==
+
== '''Het gemaal, werking algemeen''' ==
Binnen dit onderwerp; water/stoom cyclus, waterreiniging en dergelijke.
+
Binnen dit onderwerp; water/stoom cyclus, waterreiniging en dergelijke. Techniek in combinatie met natuurkunde: Wat is stoom? Hoe maken we het? Hoe gebruiken we het?
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
* [[Algemene informatie en technische zaken met betrekking tot de stoomtechniek]]
 
* [[Algemene informatie en technische zaken met betrekking tot de stoomtechniek]]
* [[Uitschot Woudagemaal]]
+
* [[Beschreven in "De Ingenieur"]]
* [[Boezempeil]]
+
* [[Beschrijving van de stoominstallatie van het gemaal bij Lemmer in het tijdschrift "De Ingenieur"]]
* [[Ketelvoedingswater]]
+
* [[Beschrijvingen van bedrijven met stoominstallaties en stoomcentrales]]
* [[Stoom]]
+
 
* [[Filtering van het voedingswater en condensaat]]
 
* [[Filtering van het voedingswater en condensaat]]
* [[Manometer en stoomdruk]]
+
* [[Ketelvoedingswater]]
 
* [[Ketelvoedingswater - Algemeen]]
 
* [[Ketelvoedingswater - Algemeen]]
 
+
* [[Ketelvoedingwater]]
 +
* [[Kleurencode in het Woudagemaal]]
 +
* [[Manometer en stoomdruk]]
 +
* [[Stoom]]
 +
* [[Uitschot Woudagemaal]]
 +
* [[Werking van de stoom in het stoomwerktuig]]
 
</div>
 
</div>
  
<br>
+
 
 
== '''Techniek in ketelhuis en rookgasafvoer''' ==
 
== '''Techniek in ketelhuis en rookgasafvoer''' ==
 
Binnen dit onderwerp; oude ketels, nieuwe ketels, ketelvoedingswaterpompen, lucht ventilatoren en dergelijke.
 
Binnen dit onderwerp; oude ketels, nieuwe ketels, ketelvoedingswaterpompen, lucht ventilatoren en dergelijke.
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Schoorsteen]]
+
* [[Het stoken met olie als brandstof]]
* [[Rookkanalen]]
+
 
* [[Inrichting van het ketelhuis]]
 
* [[Inrichting van het ketelhuis]]
* [[stoomketels van het type Piedboeuf]]
+
* [[Ketelhuis]]
* [[Stoomketelinmetseling]]
+
* [[Ketelvoedingwaterpompen]]
* [[Stoomvoedingspompen]]
+
 
* [[Oververhitter]]
 
* [[Oververhitter]]
 +
* [[Opslag van olie]]
 +
* [[Overgang naar oliestook]]
 
* [[Peilglazen]]
 
* [[Peilglazen]]
* [[Veiligheidskleppen]]
+
* [[Rookkanalen]]
 +
* [[Schoorsteen]]
 
* [[Schotse ketels|vier nieuwe Schotse ketels]]
 
* [[Schotse ketels|vier nieuwe Schotse ketels]]
* [[Overgang naar oliestook]]
 
* [[Opslag van olie]]
 
* [[Het stoken met olie als brandstof]]
 
 
* [[Stoomketelinmetseling]]
 
* [[Stoomketelinmetseling]]
 
+
* [[stoomketels van het type Piedboeuf]]
 +
* [[Stoomvoedingspompen]]
 +
* [[Oververhitter]]
 +
* [[Veiligheidskleppen]]
 
</div>
 
</div>
  
Regel 83: Regel 173:
 
Binnen dit onderwerp; hoofdstoommachines, bemalingspompen, condensatie inrichting, vacuüm systeem en dergelijke.
 
Binnen dit onderwerp; hoofdstoommachines, bemalingspompen, condensatie inrichting, vacuüm systeem en dergelijke.
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Veiligheidskleppen aan de stoommachines]]
 
* [[Centrifugaalpomp]]
 
 
* [[Bemalingspompen]]
 
* [[Bemalingspompen]]
 
* [[Bijdrage van Joop Schouten]]
 
* [[Bijdrage van Joop Schouten]]
 +
* [[Centrifugaalpomp]]
 +
* [[Veiligheidskleppen aan de stoommachines]]
 
</div>
 
</div>
  
 
<br>
 
  
 
== '''Het gemaal in bedrijf''' ==
 
== '''Het gemaal in bedrijf''' ==
 
Binnen dit onderwerp; kolenstook, opstarten gemaal, onderhoud en dergelijke.
 
Binnen dit onderwerp; kolenstook, opstarten gemaal, onderhoud en dergelijke.
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Brandstoffen, eigenschappen en Verbrandingswaarde]]
+
* [[Aanvoer en opslag van de steenkolen]]
 
* [[Brandstof]]
 
* [[Brandstof]]
 +
* [[Brandstoffen - Algemeen]]
 +
* [[Brandstoffen, eigenschappen en Verbrandingswaarde]]
 +
* [[Functies bij het Woudagemaal]]
 +
* [[Gereedschap bij het stoken met steenkolen]]
 +
* [[Het stoken met olie als brandstof]]
 
* [[Kwaliteit en eigenschappen van steenkolen]]
 
* [[Kwaliteit en eigenschappen van steenkolen]]
* [[Aanvoer en opslag van de steenkolen]]
+
* [[Maalperiodes]]
* [[Tremmen van de steenkolen]]
+
* [[Machinist]]
 +
* [[Onderhoud stoomgemaal]]
 +
* [[Overgang naar oliestook]]
 +
* [[Personeel]]
 
* [[Stoken met steenkolen]]
 
* [[Stoken met steenkolen]]
 +
* [[Tremmen van de steenkolen]]
 
* [[Vakmanschap van de stoker]]
 
* [[Vakmanschap van de stoker]]
* [[Gereedschap bij het stoken met steenkolen]]
 
* [[Onderhoud stoomgemaal]]
 
* [[Functies bij het Woudagemaal]]
 
 
 
</div>
 
</div>
  
<br>
 
  
 
== '''Overig''' ==
 
== '''Overig''' ==
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
* [[Inlaten van IJsselmeerwater]]
+
* [[Almere]]
* [[Machinefabriek Jaffa]]
+
* [[Ameland]]
* [[Vrijwilligers van het Woudagemaal]]
+
* [[Amsterdam]]
* [[Werking van de stoom in het stoomwerktuig]]
+
 
* [[Bezoekerscentrum van het Woudagemaal]]
 
* [[Bezoekerscentrum van het Woudagemaal]]
 +
* [[Bijdrage van Joop Schouten]]
 +
* [[Blauwe]]
 +
* [[Colleges van Jaap van Raaij]]
 +
* [[Contactgegevens bezoekerscentrum Woudagemaal]]
 +
* [[D.H. de Bruyne]]
 +
* [[Educatie]]
 +
* [[H. Krekt]]
 +
* [[Handleiding van Jaap van Raaij]]
 +
* [[Madurodam]]
 +
* [[Marinus Bliek]]
 +
* [[Opslag van olie]]
 
* [[Oud-medewerkers]]
 
* [[Oud-medewerkers]]
* [[gemaal]]
+
* [[Panoramazaal]]
* [[Opvoerwerktuig]]
+
* [[Vrijwilligers van het Woudagemaal]]
* [[Friese stoomgemalen]]
+
</div>
 +
 
 +
 
 +
== '''Nieuw''' ==
 +
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">
 +
* [[Speciaal:NieuwePaginas|Nieuwe pagina's]]
 +
* [[Speciaal:RecenteWijzigingen|Recente wijzigingen]]
 
</div>
 
</div>

Versie van 16 aug 2021 om 21:59

Dit is een voorzet voor een structuur waarbij pagina's gegroepeerd worden op onderwerp.UNESCO Werelderfgoed

Cultuur: Waarom staan wij op de Wereld-erfgoedlijst van UNESCO?


Waterbeheer

watermanagement, “NL onder de waterspiegel”, Waterbeheer, Nederland-waterland / historie, Woudagemaal als boezemgemaal, het werk van een waterschap in dit geval Wetterskip Fryslân, enkele begrippen zoals: Wat is een boezem?, NAP, enz. De topografie van Friesland en het waterbeheer in onze provincie (Reliëftafel)


Voorgeschiedenis bemaling Frieslands boezem

Binnen dit onderwerp; waarom stoomgemaal nodig, lauwerzee commissie, voorontwerpen en dergelijke.


Locatie van het gemaal


Het gemaal bouwkundig

Waarom ziet het gemaal er zo uit als het eruit ziet? (Architectuur: Rationalisme, voorloper Amsterdamse School). Hoofdgebouwen, bijgebouwen


Het gemaal waterbouwkundig


Het gemaal, werking algemeen

Binnen dit onderwerp; water/stoom cyclus, waterreiniging en dergelijke. Techniek in combinatie met natuurkunde: Wat is stoom? Hoe maken we het? Hoe gebruiken we het?


Techniek in ketelhuis en rookgasafvoer

Binnen dit onderwerp; oude ketels, nieuwe ketels, ketelvoedingswaterpompen, lucht ventilatoren en dergelijke.Techniek in de machinehal

Binnen dit onderwerp; hoofdstoommachines, bemalingspompen, condensatie inrichting, vacuüm systeem en dergelijke.


Het gemaal in bedrijf

Binnen dit onderwerp; kolenstook, opstarten gemaal, onderhoud en dergelijke.


Overig


Nieuw