IJssel

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De rivier de IJssel splitst zich ter hoogte van de driehoek: Arnhem - Huissen en Westervoort af van de Neder Rijn. De rivier meandert door Gelderland en Overijssel en komt ten westen van Kampen bij het Ketelmeer in het IJsselmeer. De IJssel staat in open verbinding met de Neder Rijn en het Ketelmeer, onderweg is geen sluizencomplex aanwezig waar een schip geschut zou moeten worden. Vergelijk de sluizen bij het Prinses Margrietkanaal naar en van het IJsselmeer, vlak naast het ir D.F. Woudagemaal. De IJssel is de grootste rivier die rechtstreeks water naar het IJsselmeer aanvoert. Het is een zoetwaterrivier die vooral gevoed wordt door regen- en smeltwater. Vooral in de periode waarin de sneeuw in Duitsland en Zwitserland smelt (februari en maart) en als water de rivieren instroomt staat het water in de IJssel soms extreem hoog. Ook bij hevige en langdurige regenval in Nederland kan het water in de rivier behoorlijk hoog staan. De rivier gaat dan over de zomerdijken heen en in enkele steden staan de kades voor kortere of langere tijd blank. Treinreizigers zijn hier in het voordeel: vanaf de spoorbrug bij Deventer, Zutphen en Zwolle is de hopge waterstand dan goed te zien. Omdat regen en smeltwater de belangrijste voedingsbron is kan het ook voorkomen dat de waterstand bijzonder laag is. Als dat zo is dan wordt met name het scheepvaartverkeer getroffen door de beperkende maatregelen die dan worden getroffen. Dat kan zijn het instellen van een enkele vaarrichting of het minder zwaar beladen van schepen. Een en ander hangt nauw samen met de vaargeul die dan nog wel bevaarbaar is.

Het stroomgebied van de IJssel bestrijkt vooral Gelderland en Overijssel. Beken, kanalen en rivieren voeren hun water naar de IJssel af en daarmee naar het IJsselmeer. Bijvoorbeeld het Apeldoorns Kanaal bij Dieren, de Oude IJssel bij Doesburg en het Twenthekanaal bij Zutphen. Via het Apeldoorns Kanaal wordt een belangrijk deel van het waterbeheer op de Veluwe geregeld. Op dit kanaal komen de verschillende sprengen en beken uit die op de Veluwe ontstaan. Het waterschap Vallei en Veluwe is bezig om de sprengen en beken op een aantal plaatsen te herstellen.

De IJssel is vanouds een belangrijke rivier geweest voor de Hanzesteden die hun handelswaar met schepen vervoerden naar andere Hanzesteden.