Holland

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Holland

De naam Holland zou afkomstig zijn van het holtland. Het is al weer enkele eeuwen geleden dat het westen van Holland en dan vooral de streek achter de duinen een aaneengesloten bos was van Den Haag (Haagse bos) tot aan Alkmaar. Wie de moeite neemt om binnendoor van Den Haag naar Alkmaar te rijden komt op verschillende plaatsen langs,overgebleven, bossen. Het Haagse bos (in het Haagse bos staat Paleis Huis ten Bosch), bij Wassenaar, Leidse hout, bij Vogelenzang en Bennebroek de Haarlemmer hout bij Haarlem en dan tot aan Alkmaar nog een aaneengesloten stuk tussen Heemskerk en Egmond.

Het vergt enige reistijd maar de route is de moeite waard zeker als in het voorjaar de bloembollen in bloei staan. Ook hier de overgebleven velden zijn eind april op zijn mooist. In de afgelopen dertig jaar zijn veel bloembollenhectares verplaatst naar de kop van Noord-Holland (in de Wieringermeer aan weerszijden van de A-7) en de Noordoostpolder. De traditionele bollenvelden bij Hillegom, Lisse en Sassenheim hebben plaatsgemaakt voor bedrijvenlocaties en uitbreiding van de dorpen.

Holland was tot 1840 één bestuurlijk gebied en is in dat jaar opgesplitst in Noord- en Zuid-Holland. In grote lijnen is dat gebied in tact gebleven. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Oudewater, Vianen en Woerden die één of meerdere keren over zijn gegaan tussen Zuid-Holland en Utrecht.

In bestuurlijk opzicht maakte Holland de dienst uit binnen de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. In de verschillende bestuurscolleges had Holland nooit een meerderheid aan stemmen maar de meeste belangrijke personen die hun stem achter de schermen konden laten gelden waren wel uit Holland afkomstig. Alle belangrijke steden lagen in Holland. De kamers van de VOC: het kapitaal kwam uit Holland, andere gewesten konden zich soms inkopen maar hadden in ieder geval geen zeggenschap over de te varen koers van de VOC als mondiale onderneming.

Historische figuren die van groot belang zijn geweest aan het eind van de 16e en begin 17e eeuw: Prins Willem van Oranje, Prins Maurits, Johan van Oldebarnevelt , Hugo de Groot en de gebroeders de Witt. Nadat de noordelijke Nederlanden/ Holland waren bevrijd van de Spaanse overheersing verplaatst het bestuurlijk centrum zich van Antwerpen/ Breda naar Den Haag. Prins Willen van Oranje gaat in Delft in een voormalig klooster wonen: het Sint Agathaklooster wordt dan Het Prinsenhof.

Bij de splitising woont 36% van de Nederlandse bevolking in Holland. De regering wil aan dat machtsblok een eind maken. Feitelijk wordt de dan bestaande situatie geformaliseerd. Noord- en Zuid-Holland waren in 1814 al ontstaan. Omdat het gebied van Holland te groot was werd er een Gouverneur (Commissaris des Konings; CdK) voor noord en zuid aangesteld. Provinciale Staten vergaderden afwisselend in Den Haag en Haarlem. De Staten kwamen slechst twee keer per jaar in vergadering bijeen: de zomer - en de winterzitting. Europese toestanden waren toen nog niet aan de orde waarbij verhuiswagens vol voortdurend alle vergaderstukken over moeten brengen van de ene naar de andere vergaderplaats.

1840 is om meer dan één reden een historisch jaar: aftreden van Koning Willem II, splitsing Noord- en Zuid-Holland en de scheiding tussen België en Nederland. Deze twee landen waren in 1813 samengevoegd maar dat hield niet lang stand.

Vanwege het genoemde machtsblok Holland waar al in 1840 sprake van was, zullen beide provincies nooit meer herenigd worden. Nu wonen er rum 6 miljoen inwoners, op een totaal van 16,7 miljoen Nederlanders. Het inwoneraantal is na 1840 fors gegroeid en tot 1900 zijn de plaatsen Amsterdam en Rotterdam met bijna 200 procent gegroeid. Die uitbreiding moet vooral toegeschreven worden aan de tansportsector (havens) en de opkomende industrie.

Op dit moment liggen er plannen klaar om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen tot één landsdeel. Zuid-Holland zou dan samen moeten gaan met Zeeland. Vrijwel alle reacties op dit plan zijn negatief. Er is nauwelijks draagvlak voor en van een beoogde kostenbesparing wordt weinig verwacht. Bovendien wat in 1840 een rol speelde bij de spliting gaat zich dan weer voordoen bij het nieuwe landsdeel: de geografische afstand. Van Wijk bij Duurstede naar Den Helder is hemelsbreed 115 km. Nu hoeft dat op zich geen bezwaar te zijn: de afstand in provincie Limburg is tussen Mook en Maastricht ook ruim 100 kilometer.

De vraag is alleen hoe kan een bestuur van zo'n groot nieuw te vormen landsdeel de belangen van zoveel zaken behartigen die recht doen aan de zwaarte en het economisch belang ervan voor de Nederlandse economie.

De minister wil vaart zetten achter de bestuurlijke plannen. Medio 2015 zou het landsdeel al een feit moeten zijn. Echter in de Eerste Kamer' der Staten Generaal is in ieder geval tot 2015 geen vanzelfsprekende meerderheid te vinden die het plan zal willen steunen. Mocht het kabinet Rutte II' voortijdig komen te vallen dan zijn de plannen daarmee ook van de baan en als het kabinet wel de volle termijn van vier jaar zit (tot 11 mei 2016) dan zal gewacht moeten worden op de nieuwe samenstelling van de Eerste kamer in 2015.