Holland

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De naam Holland zou afkomstig zijn van het woord holtland.

Eeuwen geleden bestond het westen van Holland en in het bijzonder de streek achter de duinen uit een aaneengesloten bos van Den Haag (Haagse bos) tot aan Alkmaar. Wie de moeite neemt om binnendoor van Den Haag naar Alkmaar te rijden, komt op verschillende plaatsen langs de overgebleven bossen: het Haagse bos (in het Haagse bos staat Paleis Huis ten Bosch), bij Wassenaar, Leidse hout, bij Vogelenzang en Bennebroek, de Haarlemmer hout bij Haarlem en dan tot aan Alkmaar nog een aaneengesloten stuk tussen Heemskerk en Egmond.

500×515px

Het vergt enige reistijd, maar de route is de moeite waard, zeker als in het voorjaar de bloembollen in bloei staan. Hier zijn de overgebleven velden eind april op zijn mooist. In de afgelopen dertig jaar zijn veel bloembollenhectares verplaatst naar de kop van Noord-Holland (in de Wieringermeer aan weerszijden van de A-7) en de Noordoostpolder. De traditionele bollenvelden bij Hillegom, Lisse en Sassenheim hebben plaatsgemaakt voor bedrijvenlocaties en uitbreiding van de dorpen.

Holland was tot 1840 één bestuurlijk gebied en is in dat jaar opgesplitst in Noord-Holland en Zuid-Holland. In grote lijnen is dat gebied in tact gebleven. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Oudewater, Vianen en Woerden, die één of meerdere keren over zijn gegaan tussen Zuid-Holland en Utrecht.

400×453px

In bestuurlijk opzicht maakte Holland de dienst uit binnen de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. In de verschillende bestuurscolleges had Holland nooit een meerderheid aan stemmen, maar de meeste belangrijke personen die hun stem achter de schermen konden laten gelden, waren wel uit Holland afkomstig.
Alle belangrijke steden lagen in Holland, de kamers van de VOC: het kapitaal, kwam uit Holland, andere gewesten konden zich soms inkopen, maar hadden in ieder geval geen zeggenschap over de te varen koers van de VOC als mondiale onderneming.

Historische figuren, die van groot belang zijn geweest aan het eind van de 16e en begin 17e eeuw waren: Prins Willem van Oranje, Prins Maurits, Johan van Oldebarnevelt, Hugo de Groot en de gebroeders de Witt.
Nadat de noordelijke Nederlanden/ Holland waren bevrijd van de Spaanse overheersing, verplaatste het bestuurlijk centrum zich van Antwerpen/Breda naar Den Haag. Prins Willen van Oranje ging in Delft in een voormalig klooster wonen: het Sint Agathaklooster wordt dan Het Prinsenhof. 300×416px

Bij de splitsing in een noordelijk en zuidelijk deel van Holland woont 36% van de Nederlandse bevolking in Holland. De regering wil met die splitsing aan dat machtsblok een eind maken. Feitelijk wordt de dan bestaande situatie geformaliseerd. Noord- en Zuid-Holland waren in 1814 al ontstaan na de tijd van de Franse overheersing. Omdat het gebied van Holland te groot was werd er een Gouverneur (Commissaris des Konings; CdK) voor noord en zuid aangesteld. De Provinciale Staten vergaderden afwisselend in Den Haag en Haarlem.
De Staten kwamen slechts twee keer per jaar in vergadering bijeen: de zomer - en de winterzitting.

1840 is om meer dan één reden een historisch jaar: aftreden van Koning Willem II, splitsing Noord- en Zuid-Holland en de scheiding tussen België en Nederland. Deze twee landen waren in 1813 samengevoegd maar dat hield niet lang stand.

408×417px

Vanwege het genoemde machtsblok Holland waar in 1840 sprake nog sprake van was, zullen beide provincies nooit meer herenigd worden. Nu wonen er ruim 6 miljoen inwoners, op een totaal van ca 17 miljoen Nederlanders. Het inwoneraantal is na 1840 fors gegroeid en tot 1900 zijn de plaatsen Amsterdam en Rotterdam met bijna 200 procent gegroeid. Die uitbreiding moet vooral toegeschreven worden aan de tansportsector (de havens) en de opkomende industrie.

Ten onrechte is het verkeerde gebruik van de naam "Holland" ingeslopen: vooral de inwoners van het economisch belangrijke westen, de Randstad, gebruiken de naam Holland als ze de naam van ons land bedoelen: in hun ogen is Holland dus een substituut voor de naam Nederland (officieel: Het Koninkrijk der Nederlanden)

Een voorbeeld: het Nederlands voetbalelftal wordt vaak aangespoord onder de aanroep: "Hup Holland, Holland hup!" Er spelen echter ook voetballers mee van buiten Holland! De overige landsdelen/provincies zijn zeker geen deel van Holland.

300×199px Foutief gebruik van de naam Holland: Beerta ligt in Groningen!

Op dit moment liggen er plannen klaar om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen tot één landsdeel. Zuid-Holland zou dan samen moeten gaan met Zeeland. Vrijwel alle reacties op dit plan zijn negatief. Er is nauwelijks draagvlak voor en van een beoogde kostenbesparing wordt weinig verwacht. Bovendien wat in 1840 een rol speelde bij de spliting gaat zich dan weer voordoen in het nieuwe landsdeel: de geografische afstand.
Van Wijk bij Duurstede naar Den Helder is hemelsbreed 115 km. Nu hoeft dat op zich geen bezwaar te zijn: de afstand in provincie Limburg is tussen Mook en Maastricht ook ruim 100 kilometer.
De vraag is alleen: hoe kan een bestuur van zo'n groot nieuw te vormen landsdeel de belangen behartigen die recht doen aan het economisch belang ervan voor de Nederlandse economie.

De regering wilde vaart zetten achter de bestuurlijke plannen. Medio 2015 zou het landsdeel al een feit moeten zijn geweest. De plannen zijn voorlopig op een zacht pitje gezet. Vooral in de Eerste Kamer' der Staten Generaal is geen vanzelfsprekende meerderheid te vinden die het plan zal willen steunen.