Friese boezem

Uit wiki

Versie door Cierick Goos (Overleg | bijdragen) op 19 aug 2021 om 21:03 (Pagina ontvet)

Ga naar: navigatie, zoeken

De Friese boezem of Frieslands boezem is een aaneengesloten open stelsel van meren, kanalen en kleinere vaarten in Friesland.

De Friese boezem is gelegen tussen Lemmer en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Het zit ingeklemd tussen het IJsselmeer, de Waddenzee en het Lauwersmeer.

De oppervlakte van de Friese boezem is 15.000 hectare. Het streefpeil op de Friese boezem is NAP -0,52 m gedurende het gehele jaar.


400×600


De Friese boezem (PM-kanaal van ca 1942) doorsnijdt de "Nesserdyk" die van Grou naar Akkrum liep. Het peil van de Friese boezem ligt duidelijk hoger dan het dorp Grou in het "Lage Midden".

Met de bouw van het boezemgemaal ir. D.F. Woudagemaal in 1920 te Teakesyl bij Lemmer was het voor het eerst mogelijk om de bijna jaarlijkse overstromingen van het Lage Midden van Fryslân door stoombemaling te voorkomen.

Voor het afvoeren van het water zijn na 1967 vooral ook het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren en de R.J. Cleveringsluizen bij Lauwersoog belangrijk geworden.

Voor een uitgebreide beschrijving van Frieslands boezem zie: Peilbeheer van de Friese boezem in relatie tot ecosysteem- en waterkwaliteit in historisch perspectief