Amsterdamse School

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Vincent Erdin op 28 dec 2011 om 17:34

De bouwstijl Amsterdamse school is zo genoemd omdat deze door de bekende architecten Berlage en Dudok voor het eerst werd toegepast in Amsterdam.

Met name in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, waar veel Amsterdamse schoolgebouwen staan.

Na dit succes kreeg deze bouwstijl landelijk navolging.

Hetzij dat één van de Amsterdamse architecten zelf een opdracht kreeg (raadhuis van Usquert) hetzij dat een plaatselijke architect elementen uit de Amsterdamse school over heeft genomen in het ontwerp. Bouwwerken van de Amsterdamse school hebben vaak een grote samenhang in symmetrie en decoratieve elementen.

Bij het ir. D.F. Woudagemaal is de symmetrie aanwezig.

Spiegel de machinehal bij de ,,U" van Wouda en je ziet twee gelijke bouwdelen. Het is een sober gebouw omdat de decoratieve elementen enigszins ontbreken. Aan de buitengevel is mooi metselwerk te zien, binnen in de machinehal valt de trap met leuning op, de tegels aan de wanden en de kantoorruimten met meubilair.