Bouwtekeningen, uitwerking bestek 6

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Cierick Goos op 2 jan 2022 om 18:44


De bouwtekeningen voor de bouwwerken zijn gemaakt door Provinciale Waterstaat Friesland. De tekeningen die betrekking hebben op Bestek 6 (de bouwwerken van het gemaal) zijn hier weergegeven. Het gehele tekeningen pakket is behoorlijk omvangrijk, de bladnummering loopt door tot blad nummer 99.

De tekeningen zijn op een min of meer uniforme manier gemerkt. Alle hebben de volgende markeringen:

  • Bemaling van Frieslands Boezem.
  • Stoomgemaal bij de Teroelsterkolk
  • Bestek No 6
  • Dienst 1916

Daarnaast wordt er een (uniek) blad nummer gebruikt en een omschrijving van de specifiek tekening. Op een aantal tekening bladen zijn bladnummers doorgehaald en van een ander nummer voorzien. Hier is de oorspronkelijke nummering gebruikt. Mocht er ergens verwezen worden naar een tekening nummer en is dit nummer doorgehaald, gebruik dan het oorspronkelijke nummer om de juiste tekening te vinden.

Door op de miniatuur afbeelding van de tekening te klikken opent de tekening op grote resolutie, dit kan even duren door het grote formaat van de meeste tekeningen. Sommige tekeningen zijn opgedeeld in 2 of meerdere afbeeldingen.


Maatstreep.png


781-1L Overzichtsteekening graniet keersluis - miniatuur.png 781-1R Overzichtsteekening graniet keersluis - miniatuur.png

Blad 1: Overzichtsteekening graniet keersluis


781-1a Vleugelmuur zeezijde - miniatuur.png

Blad 1a: Vleugelmuur aan de zeezijde


781-1b Grondkeerende muren zeezijde - miniatuur.png

Blad 1b: Grondkeerende muren aan de zeezijde


781-2L Details graniet keersluis - miniatuur.png 781-2R Details graniet keersluis - miniatuur.png

Blad 2: Details graniet keersluis


781-2a Doorsneden vleugelmuur zeezijde - miniatuur.png

Blad 2a: Dwarsdoorsneden vleugelmuren zeezijde


781-3L Details graniet keersluis - miniatuur.png 781-3R Details graniet keersluis - miniatuur.png

Blad 3: Details graniet keersluis


781-3a Smalpenant zeezijde - miniatuur.png

Blad 3a: Smalpenant aan de zeezijde


781-4L Details graniet keersluis - miniatuur.png 781-4R Details graniet keersluis - miniatuur.png

Blad 4: Details graniet keersluis


781-4a Behoort bij de bladen 1a en 3a - miniatuur.png

Blad 4a: Behoort bij de bladen 1a en 3a


781-5L Details graniet keersluis - miniatuur.png 781-5R Details graniet keersluis - miniatuur.png

Blad 5: Details graniet keersluis


781-5a Borstwering zeezijde - miniatuur.png

Blad 5a: Borstwering aan zeezijde


781-6 Graniet boezemzijde overzichtsteekening - miniatuur.png

Blad 6: Graniet boezemzijde overzichtsteekening


781-6a Metselwerk boezemzijde - miniatuur.png

Blad 6a: Metselwerk aan de boezemzijde


781-7L Details graniet boezemzijde - miniatuur.png 781-7R Details graniet boezemzijde - miniatuur.png

Blad 7: Details graniet boezemzijde


781-7a Metselwerk boezemzijde - miniatuur.png

Blad 7a: Metselwerk aan de boezemzijde


781-7b Versterking walmuur - miniatuur.png

Blad 7b: Versterking v/d walmuur lang ± 20 meter


781-8L Details graniet boezemzijde - miniatuur.png 781-8R Details graniet boezemzijde - miniatuur.png

Blad 8: Details graniet boezemzijde


781-9 Ankers Noors graniet - miniatuur.png

Blad 9: Ankers voor het Noorsch graniet


781-10 Sluisdeur - miniatuur.png

Blad 10: Sluisdeur


781-11 Sluisdeuren, details ijzerwerk - miniatuur.png

Blad 11: Sluisdeuren, details ijzerwerk


781-12L Sluisdeuren, details ijzerwerk - miniatuur.png 781-12R Sluisdeuren, details ijzerwerk - miniatuur.png

Blad 12: Sluisdeuren, details ijzerwerk


781-13 Sluisdeuren, details ijzerwerk - miniatuur.png

Blad 13: Sluisdeuren, details ijzerwerk


781-14 Sluisdeuren, details ijzerwerk - miniatuur.png

Blad 14: Sluisdeuren, details ijzerwerk


781-15L Paalfundeering - miniatuur.png 781-15M Paalfundeering - miniatuur.png 781-15R Paalfundeering - miniatuur.png

Blad 15: Paalfundeering


781-15a Detail gewapendbetonpaal - miniatuur.png

Blad 15a: Detail gewapendbetonpaal


781-16 Details paalfundeering - miniatuur.png

Blad 16: Details paalfundeering


781-16a Behoort bij blad 15 en 16 - miniatuur.png

Blad 16a: Behoort bij blad 15 en 16


781-17 Details Beiersch graniet - miniatuur.png

Blad 17: Details Beiersch graniet


781-18 Details Beiersch graniet - miniatuur.png

Blad 18: Details Beiersch graniet


781-18a Details Beiersch graniet ketelhuis en machinegebouw - miniatuur.png

Blad 18a: Details Beiersch graniet voor ketelhuis en machinegebouw


781-18b Beiersch graniet - miniatuur.png

Blad 18b: Beiersch graniet


781-19 Details Beiersch graniet - miniatuur.png

Blad 19: Details Beiersch graniet


781-20 Details Beiersch graniet - miniatuur.png

Blad 20: Details Beiersch graniet


781-21L Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png 781-21M Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png 781-21R Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png

Blad 21: Wapening in de funderingplaat onder het machinegebouw


781-22 Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png

Blad 22: Wapening in de funderingplaat onder het machinegebouw


781-23L Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png 781-23R Wapening funderingsplaat machinegebouw - miniatuur.png

Blad 23: Wapening in de funderingplaat onder het machinegebouw


783-23b Fundeeringput, behoort bij bladen 21, 22 en 23 - miniatuur.png

Behoort bij bladen 21, 22 en 23; Fundeeringput


781-24 Fundering ketelhuis, rookkanalen en schoorsteen - miniatuur.png

Blad 24: Overzichtsteekening van de betonfundeering van ketelhuis, rookkanalen en schoorsteen


781-24a Benoodigd ijzer voor den schoorsteenvoet - miniatuur.png

Behoort bij blad 24; Benoodigd ijzer voor den schoorsteenvoet


781-25 Details van blad 24 - miniatuur.png

Blad 25: Details van blad 24


781-26 Details van blad 24 - miniatuur.png

Blad 26: Details van blad 24


781-26a Kleivulling tussen funderingen ketelhuis en machinegebouw - miniatuur.png

Blad 26a: Kleivulling tusschen de funderingen van het ketelhuis en het machinegebouw


781-27 Betonfundeering machinegebouw - miniatuur.png

Blad 27: Overzichtsteekening betonfundeering machinegebouw


781-27a Openingen in westelijke eindgevel - miniatuur.png

Blad 27a: Behoort bij blad 27; Openingen in den westelijken eindgevel


781-28 Details betonfundeering machinegebouw - miniatuur.png

Blad 28: Behoort bij blad 27; Details betonfundeering machinegebouw


781-28a Openingen betonvoet oost- en westgevel - miniatuur.png

Blad 28a: Gaten in den betonvoet onder den oostelijken- en westelijken eindgevel van het machinegebouw


781-29 Betonvloer onder condensatie inrichting - miniatuur.png

Blad 29: Betonvloer onder de condensatie inrichting


781-29a Behoort bij blad 29 - miniatuur.png

Blad 29a: Behoort bij blad 29; Uitsparing van dookgaten voor vastleggen van ijzeren raamwerk in vloer onder condensatie inrichting


781-30 Betonfundeering machines en pompen - miniatuur.png

Blad 30: Overzichtsteekening betonfundeering voor de machines en pompen; Plattegrond


782-30a Gedeelte betonfundeering machines en pompen - miniatuur.png

Blad 30a: Gedeelte betonfundeering voor de machines en pompen


781-31 Betonfundeering machines en pompen - miniatuur.png

Blad 31: Overzichtsteekening betonfundeering voor de machines en pompen; Zijaanzichten en doorsneden


781-32L Machineblok D met pompblokken - miniatuur.png 781-32R Machineblok D met pompblokken - miniatuur.png

Blad 32: Detail machineblok D met aangrenzende pompblokken


781-33 Doorsneden zuigbuizen - miniatuur.png

Blad 33: Doorsneden over de zuigbuizen en aanzichtbalk boven de zuigbuizen


781-34B Wapening zuigbuizen - miniatuur.png
781-34O Wapening zuigbuizen - miniatuur.png

Blad 34: Binnen en buiten wapening van de zuigbuizen


781-35 Wapening persbuizen - miniatuur.png

Blad 35: Binnen en buiten wapening van de persbuizen


781-35a Benoodigd betonijzer persbuizen - miniatuur.png

Benoodigd betonijzer voor de binnen- en buitenwanden van de persbuizen; Behoorende bij blad 35


781-36 Lichtkozijnen machinegebouw - miniatuur.png

Blad 36: Detail lichtkozijnen machinegebouw


781-36a Details lichtkozijnen B - miniatuur.png

Blad 36a: Details lichtkozijnen B machinegebouw


781-36b Details ramen machinegebouw - miniatuur.png

Blad 36b: Details v/d ramen v/h machinegebouw


781-37 Deurkozijnen ketelhuis - miniatuur.png

Blad 37: Deurkozijnen voor het ketelhuis


781-38 Lichtkozijnen ketelhuis - miniatuur.png

Blad 38: Lichtkozijnen voor het ketelhuis


781-39 Profielstenen - miniatuur.png

Blad 39: Profielstenen


781-40 Noordelijke gevel ketelhuis - miniatuur.png

Blad 40: Noordelijke gevel van het ketelhuis


781-41 Binnen aanzicht noordelijke eindgevel ketelhuis - miniatuur.png

Blad 41: Binnen aanzicht noordelijke eindgevel v/h ketelhuis


781-42 Oostelijke gevel ketelhuis - miniatuur.png

Blad 42: Oostelijke gevel ketelhuis (voor zoover buitenmuur)


781-43 Westelijke gevel ketelhuis - miniatuur.png

Blad 43: Westelijke gevel v/h ketelhuis


781-44 Gedeelte zuidelijke gevel ketelhuis - miniatuur.png

Blad 44: Gedeelte zuidelijke gevel v/h ketelhuis


781-45 Kopverdeling ketelhuis met bijbouw - miniatuur.png

Blad 45: Kopverdeling van het ketelhuis met bijbouw


781-45a Te sparen openingen ketelhuis - miniatuur.png

"Blad 45a: Te sparen openingen in het ketelhuis"


781-45b Te sparen openingen keldermuur machinegebouw - miniatuur.png

Blad 45b: Te sparen openingen in den keldermuur v/h machinegebouw


781-46 Details roode zandsteen - miniatuur.png

Blad 46: Details roode zandsteen


781-47 Betonmuren ondersteuning kolommen - miniatuur.png

Blad 47: Betonmuren voor ondersteuning der kolommen


781-48 Betonmuren B tm F zie blad 47 - miniatuur.png

Blad 48: Betonmuren B t/m F zie blad 47


781-48a IJzerstaat bij bladen 47 en 48 - miniatuur.png

IJzerstaat behoort bij de bladen 47 en 48


781-49 Bordestrappen machinegebouw - miniatuur.png

Blad 49: Bordestrappen in het machinegebouw


781-50L Vloer onder machinekamer - miniatuur.png 781-50R Vloer onder machinekamer - miniatuur.png

Blad 50: Vloer onder de machinekamer op NAP


781-51 Kozijnen bijbouw - miniatuur.png

Blad 51: Deur- en lichtkozijnen voor den bijbouw


781-52 Regenwaterbak en beerput - miniatuur.png

Blad 52: Regenwaterbak en beerput van cementbeton


781-53 Riolering ketelhuis - miniatuur.png

Blad 53: Riolering in het ketelhuis


781-54 Riolering sanitaire inrichting - miniatuur.png

Blad 54: Riolering sanitaire inrichting


781-55 Riolering zeezijde - miniatuur.png

Blad 55: Riolering zeezijde


781-55a Rioleringsplan - miniatuur.png

Blad 55a: Rioleringsplan


781-56 Detail ronde kozijnen ketelhuis - miniatuur.png

Blad 56: Detail ronde kozijnen ketelhuis


781-57 Kelderlicht kozijnen machinegebouw - miniatuur.png

Blad 57: Kelderlichtkozijnen voor het machinegebouw


781-58 Waterreservoir sanitaire inrichting - miniatuur.png

Blad 58: Waterreservoir voor de sanitaire inrichting


781-59 Vloer machinegebouw - miniatuur.png

Blad 59: Vloer in het machinegebouw op 270 + N.A.P.


781-60 Vloer machinegebouw gedeelte D - miniatuur.png

Blad 60: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P; Gedeelte D


781-61 Details O. Zandsteen - miniatuur.png

Blad 61: Details Obernkirchener zandsteen voor het machinegebouw


781-61aL Details O. Zandsteen - miniatuur.png 781-61aR Details O. Zandsteen - miniatuur.png

Blad 61a: Details Obernkirchener zandsteen voor het machinegebouw


781-61bL Details O. Zandsteen - miniatuur.png 781-61bR Details O. Zandsteen - miniatuur.png

Blad 61b: Details Obernkirchener zandsteen voor het machinegebouw


781-62 Te sparen gaten in pomp- en machineblokken - miniatuur.png

Blad 62: Te sparen gaten in pomp- en machineblokken


781-63L Vloer machinegebouw gedeelten B&X - miniatuur.png 781-63R Vloer machinegebouw gedeelten B&X - miniatuur.png

Blad 63: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P; Gedeelten B&X


781-64 Vloer machinegebouw gedeelte C - miniatuur.png

Blad 64: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P; Gedeelte C


781-65 Kopverdeling machinegebouw - miniatuur.png

Blad 65: Kopverdeeling machinegebouw


781-65a Langsgevel machinegebouw (zee zijde) - miniatuur.png

Blad 65a: Langsgevel van het machinegebouw (zee zijde)


781-65b Langsgevel machinegebouw (boezem zijde) - miniatuur.png

Blad 65b: Langsgevel van het machinegebouw (boezem zijde)


795 Gevelstenen, niet uitgevoerd - miniatuur.png

Gevelstenen, niet uitgevoerd


781-65cL Eindgevel machinegebouw - miniatuur.png 781-65cR Eindgevel machinegebouw - miniatuur.png

Blad 65c: Oostelijke eindgevel van het machinegebouw


781-65d Details Latei-betonbalk en console - miniatuur.png

Blad 65d: Details Latei-betonbalk en console


781-65e Gootdetail - miniatuur.png

Blad 65e: Gootdetail


781-66 Detail machineblokken - miniatuur.png

Blad 66: Detail machineblokken


781-67 Wapening balk onder pompen - miniatuur.png

Blad 67: Wapening in de balk onder de pompen


781-68 Detail voor acht vlotten - miniatuur.png

Blad 68: Detail voor acht vlotten


781-69L Details kozijnen machinegebouw - miniatuur.png 781-69R Details kozijnen machinegebouw - miniatuur.png

Blad 69: Details deur- en lichtkozijnen voor het machinegebouw


781-69aL Details blad 69 - miniatuur.png 781-69aR Details blad 69 - miniatuur.png

Blad 69a: Details ware grootte van blad 69


781-70 Details van de cokesfilters - miniatuur.png

Blad 70: Details van de cokesfilters


781-70a Details bevestigingen geleidingen cokesfilters - miniatuur.png

Details bevestigingen geleidingen van de cokesfilters; behoort bij blad 70


781-71L Detail hekwerken langs boezemzijde - miniatuur.png 781-71R Detail hekwerken langs boezemzijde - miniatuur.png

Blad 71: Detail hekwerken langs boezemzijde en keermuur


781-72 Vloer machinegebouw gedeelte A - miniatuur.png

Blad 72: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P.; Gedeelte A zie blad 59


781-73 Vloer machinegebouw gedeelten E tm I - miniatuur.png

Blad 73: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P.; Gedeelten E tm I zie blad 59


781-74 Lichtkozijn eindgevel machinegebouw - miniatuur.png

Blad 74: Lichtkozijn in de eindgevel van het machinegebouw


781-75 Vloer machinegebouw langs muur zeezijde - miniatuur.png

Blad 75: Vloer in de machinekamer op 270 + N.A.P.; Langs de muur aan de zeezijde


781-76L Loopbrugjes boezemzijde - miniatuur.png 781-76R Loopbrugjes boezemzijde - miniatuur.png

Blad 76: Loopbrugjes boezemzijde


781-77 Binnenaanzicht gevels machinegebouw - miniatuur.png

Blad 77: Binnenaanzicht gevels v/h machinegebouw


781-77a Details metselwerk machinegebouw - miniatuur.png

Blad 77a: Details metselwerk machinegebouw


781-78 Wijziging van natuursteen - miniatuur.png

Blad 78: Wijziging van natuursteen


781-78a Beiersch graniet wijziging blokken - miniatuur.png

Blad 78a: Beiersch graniet; Wijziging blokken (gemerkt XXXIV en XXXV) voorkomende op blad 18a


781-79 Details ijzerwerk ketels - miniatuur.png

Blad 79: Details ijzerwerk ketels


781-80 Binnenaanzicht gevels ketelhuis - miniatuur.png

Blad 80: Binnenaanzicht gevels v/h ketelhuis


781-81 Details ketelbemetseling - miniatuur.png

Blad 81: Details ketelbemetseling


781-82 Details ketelbemetseling - miniatuur.png

Blad 82: Details ketelbemetseling


781-83 IJzeren kolom onder de loopkraan - miniatuur.png

Blad 83: IJzeren kolom onder de loopkraan


781-84 Teakhouten deuren machinegebouw - miniatuur.png

Blad 84: Teakhouten deuren i/h machinegebouw


781-85 Eikenhouten deuren ketelhuis en bijbouw - miniatuur.png

Blad 85: Eikenhouten deuren in ketelhuis en bijbouw


781-85a Benoodigd eiken- en vurenhout voor deuren bijbouw, behoort bij blad 85 - miniatuur.png

Staat van het benoodigd eiken- en vurenhout voor deuren in bijbouw, behoort bij blad 85


781-86 Goten en vergaderbakken - miniatuur.png

Blad 86: Goten en vergaderbakken


781-87 Details vloer met machineklippen ketelhuis - miniatuur.png

Blad 87: Details van den vloer met machineklippen in het ketelhuis


781-88 Detail fundeering ventilator - miniatuur.png

Blad 88: Detail v/d fundeering ventilator


781-89 Kantoor in machinegebouw - miniatuur.png

Blad 89: Kantoor in machinegebouw


782-89aL Details kantoor in machinegebouw - miniatuur.png 782-89aR Details kantoor in machinegebouw - miniatuur.png

Blad 89a: Details van kantoor in machinegebouw


781-90 Ketelhuis bijbouw - miniatuur.png

Blad 90: Ketelhuis-bijbouw


782-90a Details lucht- en lichtkap ketelhuis - Bijbouw - miniatuur.png

Blad 90a: Details lucht- en lichtkap ketelhuis-bijbouw


781-92 Details vloer ketelhuis - miniatuur.png

Blad 92: Details van den vloer in het ketelhuis


781-92a Wapening onder ventilatiekanalen ketelhuis - miniatuur.png

Blad 92a: Wapening in de plaat onder de ventilatiekanalen in het ketelhuis


781-93 Portaal in machinegebouw - miniatuur.png

Blad 93: Portaal in machinegebouw


781-94 Details gepolijst petit graniet machinegebouw - miniatuur.png

Blad 94: Details gepolijst petit graniet voor het machinegebouw


781-95 Raamsluitingen machinegebouw en bijbouw - miniatuur.png

Blad 95: Schema's raamsluitingen voor machinegebouw en ketlhuis-bijbouw


781-97L Keldertrap machinegebouw - miniatuur.png 781-97R Keldertrap machinegebouw - miniatuur.png

Blad 97: Keldertrap in machinegebouw


808 Verandering vd trapleuning keldertrap - miniatuur.png

Verandering vd trapleuning voor de keldertrap


781-98 Details rookkanalen - miniatuur.png

Blad 98: Details van de rookkanalen


781-98a Fundeering rookkanalen - miniatuur.png

Blad 98a: Fundeering van de rookkanalen


782-99 Gootdetail vd lichtkap - miniatuur.png

Blad 99: Gootdetails van ketelhuis en bijbouw


809 Detail gootconstructies - miniatuur.png

Detail gootconstructies


Bronnen

  1. Tresoar, Tekeningen- en kaartenarchief Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland 1876-1986 (archief nr. 9-05) Inv. nr. 781: Bouwkundige tekeningen betreffende de bouw van het stoomgemaal bij Lemmer inzake de bemalings van Frieslands boezem