Almere: verschil tussen versies

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 17: Regel 17:
  
 
In het Almere zijn '''in de 10e eeuw''' de '''eilanden''' '''[[Schokland]]''' en '''[[Urk]]''' ontstaan. '''[[Schokland]]''' bleef een zelfstandig eiland tot aan het moment van de '''wettelijke ontruiming''' '''in de zomer van 1859'''. Het eiland '''Urk''' is '''bij de inpoldering van de''' '''Noordoostpolder''' onderdeel geworden van de nieuwe polder.
 
In het Almere zijn '''in de 10e eeuw''' de '''eilanden''' '''[[Schokland]]''' en '''[[Urk]]''' ontstaan. '''[[Schokland]]''' bleef een zelfstandig eiland tot aan het moment van de '''wettelijke ontruiming''' '''in de zomer van 1859'''. Het eiland '''Urk''' is '''bij de inpoldering van de''' '''Noordoostpolder''' onderdeel geworden van de nieuwe polder.
 +
 +
[[Bestand:
  
 
'''[[Schokland]]''' was '''ingedeeld bij de provincie''' '''Overijssel,''' veel Schokkers zijn na de ontruiming naar '''Kampen''' en '''Stad Vollenhove''' getrokken. '''Urk''' hoorde '''bij de provincie Noord Holland''', het stadswapen van de stad '''Amsterdam''' op sommige gebouwen herinnert nog aan deze periode.
 
'''[[Schokland]]''' was '''ingedeeld bij de provincie''' '''Overijssel,''' veel Schokkers zijn na de ontruiming naar '''Kampen''' en '''Stad Vollenhove''' getrokken. '''Urk''' hoorde '''bij de provincie Noord Holland''', het stadswapen van de stad '''Amsterdam''' op sommige gebouwen herinnert nog aan deze periode.

Versie van 1 okt 2013 om 17:20

Almere

De oudtst voorkomende naam Almere heeft vooral betrekking op het meer dat destijds gevormd is het Lacus Flevo (Flevomeer).

Flovomeer.jpg

Dit binnenmeer heeft zich fors uitgebreid en kreeg later de naam Aelmere, na 800 zette de uitbreiding zich ongeremd voort. Het Almere liep globaal van de duinen bij Beverwijk tot bij Kampen. Het is dan nog een brakwatersysteem en tot in de 12e eeuw werd er klei afgezet.

Flevomeer 800.jpg

Rond het jaar 1000 kwamen er in het noorden doorbraken en zo werden de geulen gevormd, die we nu nog kennen in de Waddenzee Texelstroom en Vliestroom. Hierlangs wordt water uit de Noordzee aangevoerd, waardoor het het meer vervolgens steeds verder groeit en in oppervlak belangrijk toeneemt.

Vanaf 1170 tot 1248 breekt de veenrug tussen Enkhuizen en Stavoren langzamerhand steeds verder door en het meer Almere krijgt de vorm van de Zuiderzee.
De Zuiderzee krijgt echter nog een aantal eeuwen lang de kans om, met name in Noord-Holland, het land onder water te zetten, waardoor vrij grote delen langs de rand verdwijnen.
Pas vanaf de 16e eeuw keert het tij en wordt er een voorzichtig begin gemaakt met het heroveren van land op het water door middel van de droogmakerijen: Beemster, Purmer en Schermer.

In het Almere zijn in de 10e eeuw de eilanden Schokland en Urk ontstaan. Schokland bleef een zelfstandig eiland tot aan het moment van de wettelijke ontruiming in de zomer van 1859. Het eiland Urk is bij de inpoldering van de Noordoostpolder onderdeel geworden van de nieuwe polder.

[[Bestand:

Schokland was ingedeeld bij de provincie Overijssel, veel Schokkers zijn na de ontruiming naar Kampen en Stad Vollenhove getrokken. Urk hoorde bij de provincie Noord Holland, het stadswapen van de stad Amsterdam op sommige gebouwen herinnert nog aan deze periode.
De stad Amsterdam had belang bij de vuurtoren van Urk als belangrijk baken op de Zuiderzee en had daarom het stadswapen onder andere op de vuurtoren aangebracht.

Nadat Zuidelijk-Flevoland was ingepolderd kwam de naam Almere weer terug. Eén van de nieuw te stichten plaatsen kreeg deze naam. Ofschoon Lelystad de hoofdplaats is van de provincie Flevoland is Almere qua inwonertal inmiddels veel groter dan Lelystad. Almere heeft inmiddels ruim 200.000 inwoners.

Tussen Almere en Lelystad liggen de Oostvaardersplassen. Inmiddels is dit een bekend natuurgebied, waar vooral de grote grazers in grote kudden in het gebied leven. De Oostvaardersplassen konden ontstaan, omdat het gebied na de inpoldering extreem ver van de op kaart ingetekende woonkernen lag. Het gebied kreeg hierdoor een eigen dynamiek. Dat had weer als gevolg dat de spoorlijn tussen Almere en Lelystad met een boog om het natuurgebied heen gelegd moest worden, omdat de natuurwaarde van de Oostvaardersplassen inmiddels wel vast was komen te staan.
Het gebied is nu een natuurlijke groene buffer tussen Almere en Lelystad. Almere bouwt vooral aan beide zijden van de A-6 en in de richting van de Hollandse en Stichtse brug naar het zuidoosten.

Er waren plannen om de Oostvaardersplassen te verbinden met andere natuurgebieden, inmiddels zijn die plannen van tafel.

(Voor verdere informatie omtrent Almere, zie Zuiderzee)